Inhuur deskundige  
ISO 14001

Milieuzorg conform de norm ISO 14001 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieu-aspecten een vaste plaats willen geven in hun bedrijfsvoering. Kortom, met een ISO 14001-systeem geeft u een signaal naar uw omgeving dat u het milieu echt serieus neemt.

Milieuzorg is een daarnaast een hulpmiddel om u te onderscheiden van uw concurrentie en is een beproefd middel om de relatie met omwonenden en de overheid aanzienlijk verbeteren. Bij een gecertificeerd milieuzorgsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot de milieuvergunning.

Voor het opzetten en invoeren van een ISO 14001-systeem zal allereerst de huidige milieusituatie in kaart moeten worden gebracht. Dit wordt een zogenaamde nulmeting genoemd. Deze informatie dient als basis voor het opstellen van milieubeleid en het daaruit voortkomende milieuprogramma in de vorm van concrete doelstellingen. Daarna worden de eisen uit de ISO 14001-norm vertaald in de vorm van een handboek. Uiteraard zal het handboek worden geïntegreerd in een eventueel reeds aanwezig kwaliteitszorghandboek.

4 Safety biedt uw bedrijf totale ondersteuning bij het opzetten van een ISO 14001 milieuzorgsysteem.

4 Safety heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over ISO 14001 en wat 4 Safety op het gebied van ISO 14001 certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!