Inhuur deskundige  

VOL VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende)

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor alle operationele leidinggevenden die uitvoerende werknemers aansturen die werkzaamheden verrichten in een risicovolle omgeving. Het certificaat is verplicht voor alle operationele leidinggevenden die in dienst zijn van een VCA gecertificeerd bedrijf.

Doel van de opleiding
De cursist wordt voorbereid op het examen Veiligheid voor Operationele Leidinggevenden VCA. De cursus heeft tot doel kennis en vaardigheden te verschaffen in arbeidsomstandigheden op de werkplek, het leiding geven aan veilig werken en de motivatie van medewerkers hieromtrent. De cursus bevat alle elementen uit de cursus Basisveiligheid VCA, aangevuld met relevante lesstof voor de operationeel leidinggevenden.

Inhoud
Aan bod komen o.a.: rol van de leidinggevende i.r.t. veiligheid, Arbowet, risico’s, ongevallen, preventie, gevaarlijke stoffen, gevaren van elektriciteit, brand en explosiegevaar, veiligheidsprocedures en besloten ruimte, hijsen, werken op hoogte, hand- en machinaal gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, het bevorderen van veilig werken, taak-risico analyse, bedrijfsnoodplan, ergonomie en de risico's van geluid, straling en asbest.

Diploma
De cursus wordt afgesloten met een examen. Als de cursist het examen met goed gevolg afsluit ontvangt hij/zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA. Het diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Mogelijkheden
De cursus kan op verzoek (bij voldoende deelname) incompany worden gegeven. Daarnaast wordt de cursus op diverse locaties in Nederland gegeven.

Wilt u meer weten over de cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA en de mogelijkheden om het certificaat te behalen? Neem contact met ons op!