Inhuur deskundige  
Toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Sinds begin 2007 is de nieuwe Arbowet van kracht. Voor het uitvoeren en toetsen van de RI&E zijn daardoor versoepelingen in de regelgeving doorgevoerd. Voorheen moesten bedrijven met minder dan 25 medewerkers hun zelfopgestelde RI&E laten toetsen door één kerndeskundige. Deze voorwaarde is in sommige gevallen komen te vervallen. Indien een RI&E is opgesteld op basis van een branchespecifieke vragenlijst en dan ook nog opgenomen in de CAO, dan is een schriftelijke toetsing niet meer nodig. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers in dienst moeten hun zelf opgestelde RI&E of bij gebruik van een model die niet voldoen aan de hiervoor beschreven criteria, nog steeds laten toetsen. Deze toetsing bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij de kerndeskundige, vaak een veiligheidskundige, de arbeidsomstandigheden op de werkplek beoordeelt. Hij let hierbij op de volledigheid, de betrouwbaarheid en actualiteit van de RI&E.

Met het door 4 Safety opgestelde rapport van de Toetsing van de RI&E (tezamen met de door u uitgevoerde RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak) is aan de eis tot inventarisatie en evaluatie voldaan. Het is dan ook een officieel document en dient op haar verzoek aan de Arbeidsinspectie te worden overlegd.

4 Safety heeft jarenlange ervaring met het toetsen van RI&E’s. Wilt u meer weten over de Toetsing van de RI&E en welke mogelijkheden er zijn? Neem contact met ons op!