Inhuur deskundige  
OHSAS 18001

Wat is OHSAS 18001?
Eenvoudig gezegd: wat ISO 9001 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, wil OHSAS 18001 zijn voor veiligheid en gezondheid. Het is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd en die door de grote certificatieorganisaties wordt ondersteund.

OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. Hij is gebaseerd op de systematiek van de ISO 14001 en van de ISO 9001.

Waarom OHSAS 18001
Een grensoverschrijdend veiligheidsmanagementsysteem, zoals OHSAS 18001, wordt een belangrijk instrument voor het verminderen en beheersen van risico’s. Een goed veiligheidsmanagementsysteem bevordert door continue verbetering de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van arbeid.

Voordelen OHSAS 18001

Een veiligheidsmanagementsysteem als OHSAS 18001 kan u onder meer helpen om:

  • Arbeidsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de werknemers systematisch te benaderen 
  • Uw welzijnsbeleid te evalueren (self assessment of third party assessment) 
  • De interne communicatie rond veiligheid en gezondheid te verbeteren 
  • Een groter verantwoordelijkheidsgevoel te creëren 
  • De motivatiegraad van uw medewerkers te vergroten 
  • De slechte publiciteit in geval van een ongeval te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste veiligheidsmanagementsystemen werkt 
  • Arbeidsongevallen effectief te voorkomen 
  • De kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen

4 Safety heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over OHSAS 18001 en wat 4 Safety op het gebied van OHSAS 18001 certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!