Inhuur deskundige  
VCA*, VCA** EN VCA P

Wat is VCA (bedrijfs) certificering?
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De VCA checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA certificering meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA Petrochemie
Sinds eind 2008 is er naast VCA* en VCA**, nu ook VCA petrochemie. Bij deze laatste versie gaat het om maar liefst 41 mustvragen en 6 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 3 moet zijn. De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat zal bestaan uit bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie.

Voor welke activiteiten is VCA certificering bedoeld?
Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties.

Waarom VCA (bedrijfs)certificering?
VCA certificering is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van VCA certificering is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

Wat moet u doen om het VCA certificaat te behalen?

Om de VCA norm eenvoudig en praktisch te vertalen moet de organisatie kort samengevat voldoen aan de volgende vier onderdelen:

  • Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar. Overigens is het hebben van een RI&E ook een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.
  • U heeft uw middelen/materieel in kaart gebracht en laat deze jaarlijks / periodiek keuren.
  • Uw operationele medewerkers hebben een geldig Basisveiligheid VCA diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma.
  • U beschikt over een VCA handboek waarin onder andere staat hoe u omgaat met ongevallen, toolboxmeetings, werkplekinspecties, taakrisico analyse, LMRA, etc

4 Safety heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over VCA (*, ** of P) en wat 4 Safety op het gebied van VCA certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!