Inhuur deskundige  
Basisveiligheid VCA

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor alle uitvoerende werknemers die werkzaamheden verrichten in een risicovolle omgeving. Het certificaat is verplicht voor alle operationele medewerkers die in dienst zijn van of werkzaam zijn voor (ZZP-er) een VCA gecertificeerd bedrijf.

Doel van de opleiding
De cursist wordt voorbereid op het examen Basisveiligheid VCA (B-VCA). Hij krijgt kennis van en inzicht in specifieke veiligheidseisen en voorschriften die belangrijk zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden op een veilige en verantwoordelijke wijze.

Inhoud
Aan bod komen o.a.: Arbowet, risico's en preventie, veilig werken met gereedschappen, gevaarlijke stoffen, brand en explosiegevaar, werkvergunningen en besloten ruimte, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Diploma
De cursus wordt afgesloten met een examen. Als de cursist het examen met goed gevolg afsluit ontvangt hij/zij het diploma Basisveiligheid VCA. Het diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Mogelijkheden
De cursus kan op verzoek (bij voldoende deelname) incompany worden gegeven. Daarnaast wordt de cursus op diverse locaties in Nederland gegeven.

Wilt u meer weten over de cursus Basisveiligheid VCA en de mogelijkheden om het certificaat te behalen? Neem contact met ons op!