Inhuur deskundige  
Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Wettelijk verplicht:
Ieder bedrijf is op grond van de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze RI&E dient aan bepaalde eisen te voldoen en dient getoetst te worden door een gecertificeerde deskundige. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven gelden aanvullende eisen m.b.t. de RI&E. 4 Safety informeert u graag over deze aanvullende eisen.

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert 4 Safety RI&E’s uit. Onze insteek hierbij is het schrijven van een  praktische rapportage. Deze rapportage:

  • geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • geeft de werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;
  • geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Tijdens de uitvoering van de RI&E door 4 Safety kunt u het volgende verwachten:

  • een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
  • verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
  • rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
  • er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
  • de RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige van 4 Safety (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist). 

4 Safety heeft jarenlange ervaring met het opstellen van RI&E’s. Wilt u meer weten over de RI&E en wat 4 Safety op het gebied van arbobeleid voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!